Εκπαιδευτικό Ενημερωτικό Δίκτυο1 Επαγγελματικός Προσανατολισμός2 Διαδικτυακή Πύλη για την Παιδεία3 Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος4 Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Βοηθήματα5 Σύνδεσμος Φροντιστών Βορείου Ελλάδος6 Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων7 Ψηφιακό Σχολείο8 e-Λύκειο9 Διαδικτυακή Τάξη10 Likio.gr12 360 Παιδεία13