Το Φροντιστήριο μας | Ο Στόχος

       Η εξέλιξη στο εκπαιδευτικό μας σύστημα έχει επιβάλλει την εντατική και μεθοδική προετοιμασία των μαθητών προκείμενου , σε ένα αυστηρό εξεταστικό σύστημα, να είναι όσο το δυνατό καλύτερα εφοδιασμένοι, ώστε να μπορέσουν να  γίνουν ανταγωνιστικοί για να πετύχουν τους στόχους τους .

      Το φροντιστήριο μας από τη στιγμή της ίδρυσης του (1992), έχει ως απώτερο στόχο την καλύτερη δυνατή προετοιμασία των μαθητών.

      Ο στόχος αυτός μπορεί να επιτευχθεί με μεθοδική και ποιοτικά άρτια  εκπαίδευση, μέσω ενός παιδαγωγικού κλίματος  άριστης και ολοκληρωμένης συνεργασίας, έμπειρων καθηγητών.

       Αυτό πραγματοποιείται με την έγκαιρης κάλυψη της ύλης (μέσα Μαρτίου), σε όλο το φάσμα της ανά μάθημα ,κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, με επαναλαμβανόμενα διαγωνίσματα,  προσθετές ώρες διδασκαλίας -όταν αυτό απαιτείται -, ανάπτυξη παιδαγωγικού κλίματος , εξατομικευμένη παρακολούθηση προόδου και συνεργασία με το οικογενειακό περιβάλλον.

       Τελικός ΣΤΟΧΟΣ μας  είναι μέσα από μια οργανωμένη ΔΟΥΛΕΙΑ με ΕΠΙΜΟΝΗ να οδηγήσουμε τους μαθητές στην ΕΠΙΤΥΧΙΑ με την εισαγωγή τους στα ανώτατα και ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα , ώστε να εξασφαλίσουν για τους μαθητές και τις οικογένειες τους ένα άριστο και δημιουργικό μέλλον.

Το Φροντιστήριο μας | Ο Στόχος

       Η εξέλιξη στο εκπαιδευτικό μας σύστημα έχει επιβάλλει την εντατική και μεθοδική προετοιμασία των μαθητών προκείμενου , σε ένα αυστηρό εξεταστικό σύστημα, να είναι όσο το δυνατό καλύτερα εφοδιασμένοι, ώστε να μπορέσουν να  γίνουν ανταγωνιστικοί για να πετύχουν τους στόχους τους .

      Το φροντιστήριο μας από τη στιγμή της ίδρυσης του (1992), έχει ως απώτερο στόχο την καλύτερη δυνατή προετοιμασία των μαθητών.

      Ο στόχος αυτός μπορεί να επιτευχθεί με μεθοδική και ποιοτικά άρτια  εκπαίδευση, μέσω ενός παιδαγωγικού κλίματος  άριστης και ολοκληρωμένης συνεργασίας, έμπειρων καθηγητών.

       Αυτό πραγματοποιείται με την έγκαιρης κάλυψη της ύλης (μέσα Μαρτίου), σε όλο το φάσμα της ανά μάθημα ,κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, με επαναλαμβανόμενα διαγωνίσματα,  προσθετές ώρες διδασκαλίας -όταν αυτό απαιτείται -, ανάπτυξη παιδαγωγικού κλίματος , εξατομικευμένη παρακολούθηση προόδου και συνεργασία με το οικογενειακό περιβάλλον.

       Τελικός ΣΤΟΧΟΣ μας  είναι μέσα από μια οργανωμένη ΔΟΥΛΕΙΑ με ΕΠΙΜΟΝΗ να οδηγήσουμε τους μαθητές στην ΕΠΙΤΥΧΙΑ με την εισαγωγή τους στα ανώτατα και ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα , ώστε να εξασφαλίσουν για τους μαθητές και τις οικογένειες τους ένα άριστο και δημιουργικό μέλλον.

Στόχος μας... η δική σας επιτυχία!

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Συμπληρώστε την φόρμα και σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.